Đang tải... Vui lòng chờ...
Một số hình ảnh của Công ty CP Gạch không nung Kiên Giang

1. Lễ khánh thành Nhà máy Gạch Không nung Hòn Đất

2. Đ/C Trần Minh Thống - Bí Thư Tỉnh Uỷ thăm nhà máy Gạch không nung Hòn Đất

3. Sản phẩm Gạch không nung Hòn Đất thi công Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang

4. Công nhân Nhà máy Gạch không nung Hòn Đất vận hành dây chuyền

5. Hội nghị về VLXD Không nung 

6. Một số Công trình tiêu biểu sử dụng SP Gạch không nung của Công ty:

Xem thêm hình ảnh khác tại đây!